CUP NOODLE White Mystery

日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル 「White Mystery 篇」プロモーション映像
モーショングラフィック全般のディレクション・デザインを担当

Director: Koji Aramaki

Agency: dentsu, P.I.C.S
Creative DIrector: Shunsuke Kaga
Copywriter: Masakazu Ido, Dai Hirose
Producer: Takahiko Kajima
PM: Haruna Tanji
Art Director: Yoshiyuki Imoto, Yuki Yamaguchi
AE: Shinya Kaburagi, Keisuke Fujita
ED: Yusuke Kojima
MIX: Tatsuya Komatsu
CD: Sato Taiyo, Yuki Mizoguchi, Yusuke Moriya
Casting: Shinobu Yuki
Sound: Yasutaka Nakata