Tokyo Revengers Exhibition
MANJITENGOKU THEATER
Tokyo Revengers Exhibition
MANJITENGOKU THEATER

 

PLAY MOVIE

Tokyo Revengers Exhibition The Final World Line MANJITENGOKU THEATER

Retoucher
Madoka Itani / Yasucra / Daia Nagata / Moe Sakai / Kanon Hattori / Miki Saito / Sora Sonohara / Asaka Kishida / Junko Fujie / Haruto Nagasaki / Haru Yamao / BBBBB_old / Eigo Fujikawa / Yuka Noguchi / Miyu Ohashi / Yuiti Hinata (AtoriE) / Yasuhiro Aoki (AtoriE)

 

Sound Designer
Kazuto OkawaLLLL Tsubasa Matsui

  • DATE
    NOVEMBER 2023
  • CATEGORY
    • EVENT,
  • CLIENT
    Kodansha Ltd.

PLAY MOVIE